All-Wright

When what you write needs to be right

Translation

Översättning

 

Proofreading

Korrekturläsning

   

Scoping

TranskriberingFrom an Englishman living in Sweden

ME

How did I learn to speak English and Swedish?

I learned English as a child as I was born and raised by English parents on the beautiful southcoast of England. I lived and worked as a bankman in England until I was 24 years old.


I am currently living in Sweden's capital, Stockholm, and have loved Sweden for over 15 years. 


Since living in Sweden I have worked, amongst other things, as an English teacher and with international sales and export. I have experience of internal translation as well as proofreading in english.


I have also lectured, in both English and Swedish, on subjects as diverse as financial planning to how to show gratitude.

JAG

Hur lärde jag mig engelska och svenska?

Jag lärde mig engelska som barn eftersom jag är född och uppväxt på Englands vackra sydkust. Jag bodde i England tills jag var 24 år gammal och arbetade som bankman.


Idag så bor jag i Stockholm och har trivts i Sverige i över 15 år.


Sen jag kom till Sverige har jag arbetat bl.a. som engelsklärare, med internationell försäljning och export. Jag har erfarenhet av internöversättning samt korrekturläsning på engelska.


Jag har även erfarenhet som föreläsare, på både engelska och svenska, i diverse ämnen, från pensionsplanering till hur man ska visa tacksamhet.

SERVICES

TJÄNSTER

TRANSLATION & ÖVERSÄTTNING

High quality translation from Swedish to English


Högkvalitativ översättning från svenska till engelska

PROOFREADING & KORREKTURLÄSNING

I take my time to check spelling, grammar and context


Jag kontrollerar stavning, grammatik samt kontext med omsorg

SCOPING  & TRANSKRIBERING

Qualified scopist to assist court reporters and stenographers


Transkriberingstjänster erbjuds enbart

på engelska 

CONTACT

KONTAKT

Feel free to contact me with any English language needs

Kontakta mig gärna om du behöver hjälp med det engelska språket